Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyên Xuân Khiêm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thư Phú
Quận/huyện Huyện Thường Tín
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1295 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3566 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này