Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thuỷ A
Quận/huyện Huyện Giao Thủy
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Phùng Thị Tin, Lê Văn Thủy
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7888 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11761 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này