Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thoại
Ngày gửi: 17h:08' 16-05-2018
Dung lượng: 135.0 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI


PHÊ DUYỆT
Ngày Tháng năm 2016 TỔ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Nga

Môn học: Giáo dục quốc phòng - an ninh
Bài 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
§èi Đối tượng: Học sinh 10
Năm học: 2016 - 2017


Phần một
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.
Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược của ông cha ta.
2. Yêu cầu.
Hiểu được lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở đó có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
II. NỘI DUNG.
1. Nội dung chính
I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
II. Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
2. Trọng tâm
I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
III. THỜI GIAN.
Tổng số: 04 tiết, tiết 1, ngày tháng năm 2016
tiết 2, ngày tháng năm 2016
tiết 3, ngày tháng năm 2016
tiết 4, ngày tháng năm 2016

IV. ĐỊA ĐIỂM:
Phòng học: Theo kế hoạch
V. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP:
1. Tổ chức: Theo khối lớp.
2. Phương pháp: Thuyết trình, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề bằng việc phân tích, lấy dẫn chứng để chứng minh làm rõ; Kết hợp với hỏi – đáp, gợi mở để học sinh nghiên cứu trả lời, kết luận định hướng hành động cho người học.
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM:
Tài liệu học tập: Sách GDQP – AN 10 ( Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam )
Phương tiện dạy học Máy tính, máy chiếu đa năng
Kế hoạch giảng bài, Giáo án, bài giảng của GV.


Phần hai
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. THỦ TỤC LÊN LỚP: 10 phút
1. Ổn định lớp: 2 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút
3. Giới thiệu bài mới: 3 phút
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI: 160 phút
NỘI DUNG
THỜI GIAN
(Phút)
PHƯƠNG PHÁP

I. Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
80
- Nêu tên và các nội dung của mục.

1. Những cuộc chiến ttranh giữ nước đầu tiên

- Trình bày hệ thống khái quát các nội dung.

2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đền thế kỉ X)

- Kết hợp trình chiếu Powerpoint minh họa (nếu có).

3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX)4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nữa phong kiến (thế kỉ XIX đến năm 1945)5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975)II. Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
80
- Nêu tên và các nội dung của mục.

1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước

- Trình bày hệ thống khái quát các nội dung.

2. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều

- Nêu vấn đề.

3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện

- Thực hiện một số phương pháp dạy học tích cực.

4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo

- Liên hệ với thực tiễn, lấy ví dụ chứng minh.

5. Truyền thống đoàn kết quốc tế

- Tóm tắt kết luận mục.

6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam
III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 10 phút
1. Kiểm tra kiến thức mới tiếp thu của học sinh:
Câu 1: Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Câu 2: Trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy
 
Gửi ý kiến