Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

TRẮC NGHIỆM LIÊN KẾT HÓA HỌC

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Chí Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:28' 13-11-2008
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 1797
Số lượt thích: 0 người
Chương liên kết hóa học

1/ Hãy chọn mệnh đề mô tả liên kết cộng hóa trị đúng nhất:
a Là lực hút tỉnh điện giữa các cặp e chung
b Là liên kết được hình thành do sự cho nhận lectron giữa các ion
c Là liên kết được hình thành do lực hấp dẫn giữa các ion
d Là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử băng một hay nhiều cặp electron chung
2/ Khi hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử CO2, xảy ra hiện tượng
a Cacbon góp 2 electron Oxi góp 1 electron
b Chỉ có một nguyên tử oxi góp chung 2 electron
c Cacbon góp chung với hai nguyên tử 3 cặp electron
d Cacbon góp chung với mỗi nguyên tử oxi 2 electron để các nguyên tử trong phân tử đạt cấu hình bền của khí hiếm
3/ Liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm:
a Có hai cặp electron chung, là liên kết đôi, không phân cực
b Có một cặp electron chung, là liên kết đơn không phân cực
c Có một cặp electron chung, là liên kết ba, có phân cực
d Có một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực
4/ Liên kết cho nhận có đặc điểm:
a Là liên kết kim loại
b Là liên kết ion
c Là liên kết cộng hóa trị mà cặp electron dùng chung chỉ do một nguyên tử đóng góp
d Vừa là liên kết ion vừa là liên kết cộng hóa trị
5/ Dãy nguyên tố nào sau đây phân tử đều có liên kết cộng hóa trị có cực
a CH4,H2S, Na2O,KCl
b HCl, NaCl,Cl2, NaF
c H2, CH4, Cl2, NaCl
d HCl, H2S, CH4, H2O
6/ Liên kết trong phân tử NH3 thuộc loại liên kết nào dưới đây:
a Liên kết kim loại
b Liên kết cho nhận, có cực
c Liên kết cộng hóa trị có cực
d Liên kết ion
7/ Số cặp electron chung của 2 nguyên tử N trong phân tử N2 là:
a 2 cặp
b Không có cặp nào
c 1 cặp
d 3 cặp
8/ Trong các phân tử sau:HCl, H2O,NaCl, N2 , phân tử nào có liên kết cộng hóa trị phân cực:
a N2
b HCl và H2O
c NaCl
d H2O và NaCl
9/ Phân tử HCl được hình thành do sự xen phủ các obitan:
a Obitan1S của H và obitan 3p của Cl chứa 1 electron độc thân
b Obitan1S của H và obitan 3d của Cl chứa 1 electron độc thân
c Obitan1S của H và obitan 3p của Cl chứa nhiều electron độc thân
d Obitan1S của Cl và obitan 3p của H chứa 1 electron độc thân

10/ Khi nguyên tử nhận electron chúng trở thành ion nào dưới đây:
a Không trở thành ion
b Ion dương
c Không trở thành ion
d Ion âm
11/ Biết góc liên kết giữa các nguyên tử HCH trong phân tử CH4 là 109o28`, phân tử CH4 có kiểu lai hóa nào dưới đây:
a sp
b sp3
c sp2
d Không lai hóa
12/ Khẳng định nào sau đây là đúng:
a Liên kết bội có hai liên kết 
b Liên kết ba gồm 2 liên kết và một liên kết 
c Liên kết bội là liên kết đôi
d Liên kết đơn bao giờ cũng là liên kết 
13/ Dãy nào sau đây các phân tử được hình thành chỉ bằng xen phủ trục:
a NH3, Cl2, N2, CH4
b NH3, Cl2, H2, CH4
c CO2, Cl2, H2 C2H4
d NH3, Cl2, H2 , C2H4
14/ Phân tử NH3 có dạng tứ diện, nguyên tử N trong phân tử NH3 có kiểu lai hóa nào sau đây:
a sp
b sp và sp2
c sp3
d sp2
15/ Trong phân tử C2H4 có các loại xen phủ obitan nào sau đây:
a Chỉ có xen phủ trục
b Không có loại xen phủ nào
c Xen phủ trục và xen phủ bên
d Chỉ có xen phủ bên
16/ Các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để
a. Chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓