Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

to trinh xin kinh phí 20.11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phương Liên
Ngày gửi: 15h:16' 05-11-2016
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
LĐLĐ HUYỆN PHÚ THIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRUNG TÂM GDTX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /BB-HCĐ Phú Thiện, ngày 08 tháng 11 năm 2016.


TRÍCH BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN


Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2016
Địa điểm: Tại phòng phó giám đốc Trung tâm GDTX Phú Thiện.
Chủ trì cuộc họp: Đ/c Trần Thanh Thí – Chủ tịch Công Đoàn
Thư kí: Đ/c Bùi Thị Liên – UV BCH
Thành phần tham dự: Tất cả đoàn viên công đoàn
Có mặt: 12/12, vắng: 0
Nội dung: V/v xin hỗ trợ kinh phí nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đ/c Trần Thanh Thí – chủ trì thông qua nội dung cuộc họp. Căn cứ vào chi tiêu nội bộ của cơ quan và của công đoàn GDTX năm 2016; Nhằm tạo điều kiện cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX chào mừng ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ, tiết kiệm, an toàn, các thành viên trong Công Đoàn đóng góp ý kiến, tập thể Công Đoàn nhất trí xin cơ quan hỗ trợ kinh phí cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên với tổng số tiền là 6.400.000đ (sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
Biên bản được thông qua cuộc họp, tập thể nhất trí, biểu quyết 100%.
THƯ KÝ CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH

Bùi Thị Liên Trần Thanh ThíLĐLĐ HUYỆN PHÚ THIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRUNG TÂM GDTX Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-CĐGDTX Phú Thiện, ngày tháng 11 năm 2016.


TỜ TRÌNH
“V/v xin kinh phí hỗ trợ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/ 2016”

Căn cứ vào chi tiêu nội bộ của cơ quan và của Công đoàn cơ sở GDTX năm 2016;
Căn cứ biên bản họp số 10/HCĐ-GDTX ngày 08/11/2016 của Công đoàn Trung tâm GDTX huyện Phú Thiện về việc xin hỗ trợ kinh phí nhân Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nhằm tạo điều kiện cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm GDTX thiết thực chào mừng ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11 vui vẻ, tiết kiệm, an toàn; tập thể Công Đoàn nhất trí xin cơ quan hỗ trợ kinh phí cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên với tổng số tiền là 6.400.000đ (sáu triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).
Kính đề nghị Lãnh đạo Trung tâm xem xét, tạo điều kiện thuận lợi.
Công đoàn Trung tâm GDTX kính trình./.
Nơi nhận: TM. BCH CÔNG ĐOÀN - Lãnh đạo TT; CHỦ TỊCH
- Lưu CĐ.

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO


 
Gửi ý kiến