Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Sóng điện từ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Mạnh Hùng
Ngày gửi: 23h:12' 11-01-2018
Dung lượng: 149.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
Tiết ( PPCT):38
Ngày soạn: / …. / 2017
Lớp 12 A1; tiết ( TKB )…….; Ngày ……/……./ 2017; Sỹ số: ……../….; Vắng: ………
Lớp 12 A2; tiết( TKB ) …….; Ngày ……/……./ 2017; Sỹ số: ……../….; Vắng: ………
Lớp 12 A3; tiết ( TKB )…….; Ngày ……/……./ 2017; Sỹ số: ……../….; Vắng: ………
Lớp 12 A4; tiết ( TKB )…….; Ngày ……/……./ 2017; Sỹ số: ……../….; Vắng: ………
Bài 22
SÓNG ĐIỆN TỪ
I. MỤC TIÊU
Sau bài học, HS đạt được:
1. Kiến thức
- Nêu được định nghĩa sóng điện từ và các đặc điểm của sóng điện từ.
- Nêu được đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
2. Kỹ năng
- Vận dụng nguyên lí sử dụng sóng điện từ trong cuộc sống.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, yêu thích bộ môn
4. Định hướng hình thành năng lực
- Tự giải quyết vấn đề.
- Giao tiếp và hợp tác thực hiện nhiệm vụ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Thiết bị dạy học.
Máy chiếu,
- Học liệu. Các câu hỏi tình huống trong bài.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Ôn lại kiến thức liên quan đến bài học
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ: Điện từ trường là gì?
3. Tiến trình bài học
Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

Hình ảnh

Giáo viên giới thiệu một số hình ảnh đặt câu hỏi.
Làm thế nào để người ta có thể truyền tin, liên lạc, điều khiển tàu vũ trụ, bếp từ?
HS: Suy nghĩ
Hoạt động 2: Tìm hiểu về sóng điện từ.
STT
Bước
Nội dung

1Chuyển giao nhiệm vụ

Nghiên cứu SGK trả lời thế nào là sóng điện từ? sóng điện từ có đặc điểm gì

2
Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm nghiên cứu đưa ra câu trả lời.

3
Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các nhóm báo cáo kết quả, hướng dẫn các nhóm đưa ra ý kiến thảo luận, nhận xét đánh giá kết quả của nhóm khác.
GV xác nhận các ý kiến đúng ở từng câu trả lời.
GV - Thông báo kết quả khi giải hệ phương trình Mác-xoen: điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng ( gọi là sóng điện từ.
HS: Tiếp thu, ghi nhớ
GV - Sóng điện từ và điện từ trường có gì khác nhau?
HS: Các nhóm trả lời


4
Kết luận hoặc Nhận định hoặc Hợp thức hóa kiến thức

I/ SÓNG ĐIỆN TỪ
1/ Sóng điện từ là gì?
- Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

C1: Sóng điện từ chính là điện từ trường lan truyền trong không gian
2. Đặc điểm của sóng điện từ
a. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ lớn nhất c ( 3.108m/s.
C2:

b. Sóng điện từ là sóng ngang: 
c. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
d. Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
e. Sóng điện từ mang năng lượng.
f. Sóng điện từ có bước sóng từ vài m ( vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến:
+ Sóng cực ngắn.
+ Sóng ngắn.
+ Sóng trung.
+ Sóng dài.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
STT
Bước
Nội dung

1Chuyển giao nhiệm vụ
- Ở các máy thu thanh, ở mặt ghi các dải tần ta thấy một số dải sóng vô tuyến tương ứng với các bước sóng: 16m, 19m, 25m… tại sao là những dải tần đó mà không phải những dải tần khác?
Sóng truyền trong khí quyển có những đặc điểm gì? Tầng điện li là gì? Sóng phản xạ trên đấy có đặc điểm gì?

2
Thực hiện nhiệm vụ
Các nhóm nghiên cứu đưa ra câu trả lời.

3
Báo cáo, thảo luận
GV hướng dẫn các nhóm báo cáo kết quả, hướng dẫn các nhóm đưa ra ý kiến thảo luận, nhận xét đánh giá kết quả của nhóm khác.
GV xác nhận các ý kiến đúng ở từng câu trả lời.

4

 
Gửi ý kiến