Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Solo ghita

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vina ghita
Ngày gửi: 17h:41' 03-04-2016
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN ĐỆM ĐÀN BẤT KỲ TONE CAO THẤP NÀO CỦA MỘT BÀI HÁT
Thứ tự và khoảng cách các nốt nhạc trên cần đàn:
…
Si
Đô

Rê

Mi
Fa

Sol

La

Si
…

Hợp âm Rê thứ và các hợp âm chuẩn bậc 4,5,3,6,7:
+ Rê thứ (Dm) – Bậc 1+ Sol thứ (Gm) – Bậc 4+ La trưởng (A) – Bậc 5 hoặc La bảy (A7)+ Fa trưởng (F) – Bậc 3+ Si gián trưởng (Bb) – Bậc 6


+ Đô trưởng (C) – Bậc 7

Hợp âm La thứ và các hợp âm chuẩn bậc 4,5,3,6,7:
+ La thứ (Am) – Bậc 1+ Rê thứ (Dm) – Bậc 4+ Mi trưởng (E) – Bậc 5 hoặc Mi bảy (E7)+ Đô trưởng (C) – Bậc 3


+ Fa trưởng (F) – Bậc 6


+ Sol trưởng (G) – Bậc 7
Quy ước:
Hợp âm trên: Là hợp âm bấm 6 dây (thứ, trưởng, bảy) tương tự ví dụ dưới
Ví dụ:La thứ La trưởng La bảy

Hợp âm dưới: Là hợp âm bấm 5 dây (thứ, trưởng, bảy) tương tự ví dụ dưới
Ví dụ:


Rê thứ Rê trưởng Rê bảy
Vị trí khi chuyển hợp âm đối với tone chủ là hợp âm dưới (Rê thứ):
Hợp âm dưới bậc 1 (Dm)
Từ hợp âm chủ làm chuẩn:
Sang trái 2 phím và bấm hợp âm trên là hợp âm bậc 4 (Gm)
Tại vị trí hợp âm dưới chuyển sang bấm lên hợp âm trên là hợp âm bậc 5 (A)
Sang trái 4 phím và bấm hợp âm trên (hoặc sang phải 3 phím) là hợp âm bậc 3 (F)
Sang phải 1 phím và chuyển lên bấm hợp âm trên là hợp âm bậc 6 (Bb)
Sang trái 2 phím (hoặc sang phải 3 phím và bấm hợp âm trên) là hợp âm bậc 7 (C)

Vị trí khi chuyển hợp âm đối với tone chủ là hợp âm trên (La thứ):
Hợp âm trên bậc 1 (Am)
Từ hợp âm chủ làm chuẩn:
Tại vị trí hợp âm trên chuyển sang bấm hợp âm dưới là hợp âm bậc 4 (Dm)
Sang phải 2 phím và bấm hợp dưới là hợp âm bậc 5 (E)
Sang phải 3 phím là hợp âm bậc 3 (C)
Sang trái 4 phím (hoặc sang phải 3 phím và bấm hợp âm dưới) là hợp âm bậc 6 (F)
Sang trái 2 phím là hợp âm bậc 7 (G)
HƯỚNG DẪN ĐỆM ĐÀN BẤT KỲ TONE TRƯỞNG
CAO THẤP NÀO CỦA MỘT BÀI HÁT
Thứ tự và khoảng cách các nốt nhạc trên cần đàn:
…
Si
Đô

Rê

Mi
Fa

Sol

La

Si
… 
Gửi ý kiến