Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Sáng kiến kinh nghiệm GDCD THPT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tân
Ngày gửi: 09h:20' 03-05-2008
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người

Sở giáo dục- Đào tạo thanh hoá
Đơn vị: Trường THPT Vĩnh Lộc


Đề tài:
Một số biện pháp phối hợp hoạt động
Ban đại diện cha mẹ học sinh
Trường THPT Vĩnh Lộc
-------
Họ và tên tác giả : Nguyễn Văn Tân
Chức vụ : Hiệu trưởng
Đơn vị công tác : Trường THPT Vĩnh Lộc
SKKN thuộc môn : Quản lý giáo dục


SKKN thuộc năm học: 2005- 2006


Mục lục
Một số biện pháp phối hợp hoạt động
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Vĩnh Lộc


A. Đặt vấn đề :
I. Mở đầu
II. Thực trạng của việc phối hợp hoạt động Ban đại diện cha mẹ
học sinh trường THPT Vĩnh Lộc
1. Thực trạng phối hợp hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh
trường THPT Vĩnh Lộc
2. Hiệu quả phối hợp hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh
trường THPT Vĩnh Lộc

B. Giải quyết vấn đề :
Một số biện pháp phối hợp phối hợp hoạt động
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Vĩnh Lộc.
1. Củng cố tổ chức :
2. Triển khai phối hợp :
3. Kết quả :

C. Kết luận :
1. Kết quả của một số biện pháp phối hợp hoạt động
Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Vĩnh Lộc .
2. Một số đề xuất :A. đặt vấn đề :
I.Mở đầu
Trong nhà trường, các tổ chức như : Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TN… Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS)-nhiều khi ta gọi tắt là Hội cha mẹ học sinh (Hội CMHS) có mối quan hệ mật thiết với nhau trong hoạt động vì mục tiêu phát triển giáo dục và tôn chỉ, mục đích của mỗi tổ chức. Chúng tạo thành một hệ thống quan hệ . Trong hệ thống quan hệ đó ,tuỳ theo nội dung hoạt động, tính chất, đặc điểm của mỗi tổ chức mà có cơ sở để xác định mức độ, từng bậc cơ chế phối hợp . Sự vận hành của hệ thống chỉ đạo bởi cơ chế : Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- nhân dân làm chủ, toàn xã hội tham gia dưới sự quản lý của Nhà nước.
Với vị thế, vai trò được quy định bằng các văn bản pháp quy của Nhà nước như Luật Giáo dục 2005, Điều lệ trường THPT… Hội CMHS là chiếc cầu nối quan trọng giữa nhà trường gia đình học sinh và xã hội.
Tại Luật Giáo dục 2005 được Quốc hội khoá 11- kỳ 7, thông qua 14/6/2005 ,
chỉ rõ :
-Điều 96: Ban đại diện cha mẹ học sinh :
“ Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học ở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ,do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục ”.
-Điều 95: Quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (chính là trách nhiệm của nhà trường) ,ghi rõ :
1. Yêu cầu nhà trường thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của con em hoặc người được giám hộ ;
2. Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, tham gia các hoạt động của cha mẹ học sinh trong nhà trường ;
3. Yêu cầu nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục giải quyết theo pháp luật những vấn đề có liên quan đến việc giáo dục con em hoặc người được giám hộ .
-Điều 94: Trách nhiệm của gia đình ,ghi rõ :
1. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con em hoặc người được giám hộ được học tập, rèn luyện, thông qua các hoạt động của nhà trường.
2. Mọi người trong gia đình có trách nhiệm xây dựng giáo dục văn hoá, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của con em; người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
-Điều 97: Trách nhiệm của xã hội :
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm sau đây :
a. Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học ;
b. Góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên , thiếu niên và nhi đồng ;
c. Tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao lành mạnh ;
d. Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình
Tại Điều lệ trường TH , ban hành kèm quyết định QĐ23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ,ghi rõ :
-Điều 44 : Ban đại diện cha mẹ học sinh :
1. Mỗi lớp có 1 Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, do cha mẹ, người giám hộ học sinh cử ra để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn, động viên các gia đình thực hiện trách nhiệm và quyền của mình đối với việc học tập, rèn luyện của con em.
2. Mỗi trường có 1 Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm từ 5 đến 9 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử ra để phối hợp với Hội đồng giáo dục nhà trường, Hội đồng giáo dục các cấp thực hiện các quan hệ phối hợp quy định tại Điều 45 của Điều lệ này .
-Điều 45: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội ghi rõ :
Nhà trường phải chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức và cá nhân nhằm :
- Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
- Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường .
Như vậy, sự phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể, trong đó có Ban đại diện cha mẹ trường THPT -đã được các văn bản nhà nước quy định,là trách nhiệm chung thống nhất thực hiện các mục tiêu giáo dục :
“Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thàn với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (Luật GD 2005 - Điều 2)
Với các trường THPT : tại Điều 27- Mục tiêu của giáo dục phổ thông -(Luật giáo dục 2005), cũng đã chỉ rõ
“ 1.Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”...
Tuy vậy thực tiễn cho thấy : do rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà tổ chức, hoạt động của các Ban ĐDCMHS tại các nhà trường nói chung và trường THPT Vĩnh Lộc –nói riêng vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập : nặng về thời vụ, phiến diện…. chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí to lớn ...có thể khai thác tối ưu vào quá trình giáo dục của nhà trường.
Qua thực tiễn của trường THPT Vĩnh Lộc nhiều năm - đặc biệt là một số năm gần đây, với sự chỉ đạo sâu sát của ngành GD&ĐT , các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở, lãnh đạo và tập thể sư phạm nhà trường đã có nhiều cải tiến phối hợp hoạt động với Ban ĐDCMHS và cha mẹ học sinh : tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ năm học; vị trí, vai trò, chức năng ...của Ban ĐDCMHS vào quá trình giáo dục đào tạo đã thu được nhiều kết quả tốt.
Với mong muốn phát huy , khơi dậy tiềm năng to lớn của hoạt động của Ban ĐDCMHS vào hoạt động giáo dục đào tạo của các nhà trường – trong đó có trường THPT,trường THPT Vĩnh Lộc , bản thân mạnh dạn đề xuất ,thống nhất :
“Một số biện pháp phối hợp hoạt động Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh trường THPT vĩnh lộc” .
Đây cũng là kinh nghiệm tổ chức hoạt động của nhà trường được đúc kết để góp phần tích cực không chỉ vào nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo , cán bộ quản lý giáo dục ;thống nhất nhiều biện pháp tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn vào quá trình giáo dục ở trường THPT theo tinh thần chỉ thị 40 /CT-BBT ngày 15/6/2004 .
Do phạm vi không gian địa phương còn hạn hẹp, cũng như các yếu tố khác như :điều kiện trao đổi kinh nghiệm còn ít, nguồn lực còn hạn chế, các điều kiện kinh tế xã hội, tập quán địa phương còn nhiều khác nhau trong suy nghĩ, phối hợp hoạt động… nên chắc chắn tài liệu khó tránh khỏi khuyếm khuyết -bản thân rất mong được góp ý của bạn đọc để các vấn đề đã được đề cập ở tài liệu này dưới góc độ suy nghĩ , những việc đã làm ở trường những năm qua và 1 số năm gần đây của bản thân - nha
 
Gửi ý kiến