Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dung
Ngày gửi: 23h:42' 18-11-2018
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ 1939 ĐẾN 1945 (BÀI 16-LS12)
Câu 1. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã
A. rút vào hoạt động bí mật, chuẩn bị cho một cao trào mới.
B. Đảng tuyên bố hoạt động công khai .
C. hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp.
D. phát động quần chúng Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
**Câu 2. Mục tiêu đấu tranh trước mắt của CM Đông Dương được Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 xác định là
A. làm cho VN hoàn toàn độc lập. B. làm cách mạng ruộng đất và giải phóng dân tộc.
C. cách mạng ruộng đất. D. giải phóng dân tộc.
*Câu 3. Nội dung nào dưới đây không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng 11-1939 ?
A. Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
B. Tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất.
C. Dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền.
D. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.
*Câu 4. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương 11-1939 đã chủ trương thành lập mặt trận :
A. dân chủ Đông Dương. B. dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương..
C. nhân dân phản đế Đông Dương. D. Việt Nam độc lập đồng minh.
****Câu 5: Điểm mới của HN Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 so với Hn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 là
A. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến.
B. thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi chống đế quốc.
C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương.
D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức.
***Câu 6: Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 là
A. phát xít Nhật bị Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đánh bại
B. liên minh công – nông vững chắc.
C. sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.
**Câu 7: Nội dung nào dưới đây không là bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Đảng phải có đường lối đúng đắn, trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạn Việt Nam.
B. Đảng cần tập hợp tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi trong mặt trận dân tộc thống nhất.
C. Đảng phải nắm bát tình hình thế giới và trong nước để đề ra chủ trương, biện pháp cách mạng phù hợp.
D. Truyền bá lí luận giải phóng dân tộc vào giai cấp công nhân Việt Nam, coi đó là điều kiện tiên quyết để giải phóng dân tộc.
****Câu 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (9/1939) bùng nổ tác động như thế nào đến Việt Nam?
A. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.
B. Nhân dân Việt Nam tham gia chống phát xít.
C. Nhân dân Việt Nam vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.
D. Thực dân Pháp nới lỏng các quyền dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
*Câu 9: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5/1941 đã khẳng định nhiệm vụ chủ yếu, trước mắt của cách mạng Đông Dương là
A. chống chủ nghĩa phát xít Nhật. B. giải phóng dân tộc.
C. giải phóng giai cấp. D. chia lại ruộng đất.
****Câu 10: Một trong những nguyên nhân dẫn tới nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương ngày 9-3-1945 là do
A. Nhật đang giành thắng lợi ở châu Á - Thái Bình Dương.
B. Nhật biết Pháp có mưu đồ khôi phục nền thống trị cũ.
C. Pháp không tuân thủ những điều khoản đã kí kết với Nhật.
D. Nhật bị Đồng minh đánh bại nên trả thù thực dân Pháp.
* Câu 11. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) Đảng ta đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là
A. bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng. B. đế quốc và phát xít..
C. thực dân và phong kiến. D. phát xít Nhật.
****Câu 12. Thực dân Pháp là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân Việt Nam sau cách mạng tháng Tám 1945 vì họ
A. được thực
 
Gửi ý kiến