Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KT HKI GDCD 9 Tư luận 100% 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ngopv515@anminh.edu.vn
Người gửi: Phạm Văn Ngộ (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:15' 01-12-2016
Dung lượng: 22.5 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AN MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG 2 Độc lập Tự do Hạnh phúc


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: GDCD 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
I-MỤC TIÊU:
Đối với giáo viên:
- Nhằm kiểm tra kiến thức, kĩ năng mà học sinh đạt được trong quá trình học ở lớp 9, học sinh biết được khả năng học tập của minh so với yêu cầu của chương trình, qua đó điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp.
Đối với học sinh:
- Thực hiện yêu cầu phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giúp giáo viên nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thúc tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả.
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu Thế nào là chí công vô tư. năng động, sáng tạo. hợp tác cùng phát triển.
- Hiểu được ý nghĩa của chí công vô tư. năng động, sáng tạo. hợp tác cùng phát triển.
- Vận dụng vào trong quá trình học tập.
2. Về kỹ năng:
- Hiểu thế nào là chí công vô tư. năng động, sáng tạo. hợp tác cùng phát triển.
- Biết phân tích nhận định những hành vi cử chỉ hàng ngày để từ đó rút ra bài học cho bản thân .
3. Về thái độ:
- Có thái độ nghiêm túc và yêu thích môn học.
- Vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.
II. XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
TỰ LUẬN (100%)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao)
Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi. số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và tổng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.
Ma trận đề kiểm tra 45 phút Học kì I Môn GDCD 9.
Thời gian làm bài: 45 phút.

IV. MA TRẬN:
Cấp độ
Tên
Chủ đề
(Nội dung, chương,Phần..)
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
Cộng
Cấp thấp
Cấp cao


Chủ đề 1 :

Chí công vô tư
Nêu được khái niệm… Nêu ý nghĩa phẩm chất chí công vô tư

Số câu: 1
Số điểm: 3
-Tỉ lệ:30 %
TSố câu: 1
-TSố điềm:3
-Tỉ lệ: 30%-Số câu:1
-Số điềm:3
-Tỉ lệ: 30 %

Chủ đề 2 :
Hợp tác cùng phát triển

Nhớ lại và nêu khái niệm. Nêu được Đảng và Nhà Nước ta hợp tác theo nguyên tắc nào
Số câu: 1
Số điểm: 2
-Tỉ lệ:20 %

TSố câu: 1
-TSố điềm:2
-Tỉ lệ: 20%-Số câu :1
-Số điểm:2
-Tỉ lệ:20 %

 Chủ đề 3 :
Năng động, sáng tạo

Trình bày được thế nào là NĐ.ST, ý nghĩa của NĐ.ST trong cuộc sống

Tán thành hay không tán thành với nhận định về Năng động, sáng tạo.


Số câu: 2
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%

TSố câu: 1
-TSố điềm:1
-Tỉ lệ: 10%

-Số câu :1
-Số điểm:4
-Tỉ lệ: 40%
-Số câu :2
-Số điểm:5
-Tỉ lệ: 50%

TS câu: 4
TS điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %
TSố câu: 1
-TSố điềm:3
-Tỉ lệ: 30%
- TSố câu: 2
-TSố điềm:3
-Tỉ lệ: 30%


-Số câu :1
-Số điểm:4
-Tỉ lệ: 40%
Số câu :4
 
Gửi ý kiến