Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

kế hoạch dạy học môn hóa học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tiến Anh
Ngày gửi: 23h:04' 24-12-2016
Dung lượng: 470.5 KB
Số lượt tải: 429
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP
TRUNG TÂM GDNN - GDTX


KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HÓA HỌC


Đình Lập, tháng 10 năm 2016

UBND HUYỆN ĐÌNH LẬP PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HOÁ HỌC
TRUNG TÂM GDNN – GDTX Năm học 2016-2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học
Công văn số 1936/SGDĐT- GDTX GDCN ngày 08 tháng 09 năm 2016 của Sở giáo dục và đào tạo Lạng sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. Chủ động trong tổ chức các hoạt động dạy học. Nâng cao hiệu quả giờ dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
Tuân thủ nghiêm túc những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của nghành trong xây dựng kế hoạch. Nội dung kế hoạch đảm bảo chi tiết, phù hượp với đặc trung của bộ môn, trình độ nhận thức của học sin. Trong quá trình thực hiện cần tuyệt đối tuân thủ theo kế hoạch đã xây dựng.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Lớp 10
Tổng số tiết: 64 tiết
Học kì I: 16 tuần x 2 = 32 tiết
Học kì II: 16 x 2 = 32 tiết

Tiết thứ
 Tên bài
KH T. Bị
CNTT
Trọng tâm chuẩn KT-KN
Kiểm tra viết
KH
Tích hợp


1
Ôn tập đầu năm


2
Ôn tập đầu năm


 Chương 1: NGUYÊN TỬ
(10 tiết: 6 lý thuyết+ 3 luyện tập+ 1 kiểm tra)


3
Bài 1: Thành phần nguyên tử (mục I)
CNTT
Nguyên tử gồm 3 loại hạt: p, n, e (kí hiệu, khối lượng và điện tích)

4
Bài 1: Thành phần nguyên tử (mục II). Luyện tập


5
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học. Đồng vị (mục I, II)

- Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân (số p) nếu có cùng điện tích hạt nhân (số p) thì các nguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hóa học, khi số n khác nhau sẽ tồn tại các đồng vị.
- Cách tính số p, e, n và nguyên tử khối trung bình
6
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hoá học. Đồng vị ( mục III, IV). Luyện tập


7
Bài 3: Luyên tập: Thành phần nguyên tử


15’
8
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

- Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử
- Lớp và phân lớp electron

9
Bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử (Mục I, II.1)

- Thứ tự các mức năng lượng của các electron trong nguyên tử.
- Sự phân bố electron trên các phân lớp, lớp và cấu hình electron nguyên tử.
- Đặc điểm cấu hình của lớp electron ngoài cùng.

10
Bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử (Mục II.2,3)


11
Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử


16.6%12
Kiểm tra viết 1 tiết


1Tiết
Chương 2: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
(9 tiết: 5,5 lý thuyết+ 2,5 luyện tập+ 1 kiểm tra)
13
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Mục I, II.1,2)
CNTT
- Ô nguyên tố.
- Chu kì nguyên tố.
- Nhóm nguyên tố.
- Mối liên hệ giữa cấu hình electron và vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

14
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (Mục II.3). Luyện tập
Bảng tuần hoàn

15
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình Electron nguyên tử
Bảng tuần hoàn
- Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A
- Trong một chu kì.
- Trong một nhóm A.

16
Bài 9: Sự biến
 
Gửi ý kiến