Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 38. Cân bằng hoá học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Luân
Ngày gửi: 14h:36' 15-07-2015
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
MÔN: HOÁ HỌC

Chương 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC (Lớp 10)
Câu 1: Câu nào diễn tả đúng cho phản ứng hoá học sau:
2H2O(l) + năng lượng → 2H2(k) + O2(k)
A. Phản ứng toả nhiệt, giải phóng năng lượng.
B. Phản ứng toả nhiệt, hấp thụ năng lượng.
C. Phản ứng thu nhiệt, giải phóng năng lượng.
D. Phản ứng thu nhiệt, hấp thụ năng lượng.
Câu 2: Cho phản ứng hoá học: A(k) +2B(k) + nhiệt → AB2(k)
Tốc độ phản ứng sẽ tăng, nếu:
A. Tăng áp suất.
B.Tăng thể tích của bình phản ứng.
C. Giảm áp suất.
D. Giảm nồng độ khí A.
Câu 3: Tăng nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ dẫn đến sự va chạm có hiệu quả giữa các phân tử chất phản ứng. Tính chất sự va chạm đó là:
A. Thoạt đầu tăng, sau đó giảm dần.
B. Chỉ có giảm dần.
B. Thoạt đầu giảm, sau đó tăng dần.
D. Chỉ có tăng dần.
Câu 4: Tăng diện tích bề mặt của các chất phản ứng trong một hệ dị thể, kết quả là:
A. Giảm tốc độ phản ứng.
B. Tăng tốc độ phản ứng.
C. Giảm nhiệt độ phản ứng.
D. Tăng nhiệt độ phản ứng.
Câu 5: Trong hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng:
2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) + nhiệt (< 0)
Nồng độ của SO3 sẽ tăng, nếu:
A. Giảm nồng độ của SO2.
B. Tăng nồng độ của SO2.
C. Tăng nhiệt độ.
D. Giảm nồng độ của O2.
Câu 6: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất:
A. 2H2(k) + O2(k) 2H2O(k)
B. 2SO3(k) 2SO2(k) + O2(k)
C. 2NO(k) N2(k) + O2(k)
D. 2CO2(k) 2CO(k) + O2(k)
Câu 7: Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì:
A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.
B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.
C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau
D. Không làm tăng tốc độ phản thuận và phản ứng nghịch.

Câu 8: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng:
2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) ; = -198kJ
Các yếu tố sau làm cho giá trị của hằng số cân bằng K không thay đổi, trừ:
A. Áp suất
B. Nhiệt độ
C. Nồng độ
D. Xúc tác
Câu 9: Cho phản ứng sau ở trạng thái cân bằng:
H2(k) + I2(k) 2HI(k)
Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng hằng số cân bằng K của phan ứng?
A. B. C. D. 
Câu 10: Chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng hoá học, vì nó:
A. Làm tăng nồng độ của các chất phản ứng.
B. Làm tăng nhiệt độ của phản ứng.
C. Làm giảm nhiệt độ của phản ứng.
D. Làm giảm năng lượng hoạt hoá của quá trình phản ứng.
Câu 11: Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng sau:
4NH3(k) + 3O2(k) 2N2(k) + 6H2O(k) ; = -1268kJ
Cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía tạo sản phẩm khi giảm thể tích bình chứa. ĐÚNG hay SAI
Câu 12: Nếu giảm diện tích bề mặt chất phản ứng trong hệ dị thể sẽ dẫn đến giảm tốc độ phản ứng.
ĐÚNG hay SAI
Câu 13: Có phản ứng sau:
Fe(r) + 2HCl(dd) → FeCl2(dd) + H2(k)
Trong phản ứng này, nếu dùng 1 gam bột sắt thì tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn khi dùng 1 một viên sắt có khối lượng 1 gam. ĐÚNG hay SAI
Câu 14: Việc sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau đây:
N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) ; = -92kJ
Khi hỗn hợp đang ở trạng thái cân bằng , nếu giảm áp suất thì cân bằng sẽ chuyển
 
Gửi ý kiến

Hãy thử nhiều lựa chọn khác