Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án tổng hợp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: https://thuvienhoclieu.com/1200-bai-tap-trac-nghiem-lich-su-12-ca-nam-co-dap/
Người gửi: Nguyễn Thị Hảo
Ngày gửi: 07h:34' 14-06-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người
TUYỂN CHỌN CÁC CÂU HỎI HAY ÔN TẬP LỊCH SỬ 12 THEO CHỦ ĐỀ
Câu 1. Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu diễn ra từ khi nào?
A. Từ sau chiế tranh lạnh B. Từ đầu những năm 80
C. Từ đầu những năm 90 D. Từ cuối những năm 90
Câu 2. Trong giai đoạn thứ hai, cốt lõi của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật là gì?
A. Công nghệ B. Cách mạng khoa học C. Kĩ thuật D. Cách mạng kĩ thuật
Câu 3. Sự kiện đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước Tây Âu TBCN và các nước Đông Âu XHCN là
A. Sự ra đời của NATO B. Mĩ thực hiện “kế hoạch Mácsan”
C. Sự ra đời của khối SEV D. Sự ra đời của học thuyết Truman
Câu 4. Trong chính sách đối ngoại, Nhật Bản chủ trương liên minh chặt chẽ với ai?
A. Các nước phương Tây B. Mĩ
C. Các nước Đông Nam Á D. Trung Quốc
Câu 5. “Cộng đồng than thép châu Âu” thành lập khi nào?
A. 18/4/1951 B. 25/3/1957 C. 18/4/1957 D. 10/4/1951
Câu 6. EU ra đời nhằm hợp tác liên minh giữa các nước thành viên trong các lĩnh vực
A. Kinh tế, tiền tệ B. Chí trị, đối ngoại
C. Kinh tế, an ninh, đối ngoại D. Kinh tế, an ninh, đối ngoại, tiền tệ, chính trị
Câu 7. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng
A. Đàn áp phong trào giải phóng dan tộc B. Xóa bỏ chủ nghĩa xã hội
C. Lãnh đạo thế giới D. làm bá chủ thế giới
Câu 8. Vì sao năm 1960 lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”
A. Có 16 nước giành được độc lập B. Có 17 nước giành được độc lập
C. Có 18 nước giành được độc lập D. Có 19 nước giành được độc lập
Câu 9. Khu vực nào sau đây mở đầu cho phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân xâm lược
A. Nam Phi B. Trung Phi C. Tây Phi D. Bắc Phi
Câu 10. Sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới trong khoảng thời gian nào?
A. Nửa sau những năm 40 B. Khoảng 20 năm sau chiến tranh
C. Từ năm 1945 đến đầu những năm 70 D. Từ những năm 50
Câu 11. Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài bị sụp ở nước nào của khu vực Mĩ la tinh?
A. Cu Ba B. Pêru C. Chi lê D. Haiti
Câu 12. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập vào thời gian nào?
A. 8/8/1976 B. 9/8/1976 C. 8/8/1967 D. 9/8/1967
Câu 13. HN nào sau đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN).
A. Hội nghị cấp cao lần thứ nhất tại Bali 2/1976 (Inđônêxia)
B. Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Bali 2/1976 (Inđônêxia)
C. Hội nghị cấp cao lần thứ hai tại Manila 11/1999 (Philippin)
D. Hội nghị cấp cao lần thứ ba tại Manila 11/1999 (Philippin)
Câu 14. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền khi nào?
A. 1/10/1945 B. 12/10/1945 C. 13/8/1945 D. 23/8/1945
Câu 15. Sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ấn Độ là thuộc địa của đế quốc nào sau đây?
A. Pháp B. Đức C. Anh D. Bồ Đào Nha
Câu 16. Tháng 11/2007, các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” nhằm:
A. Xây dựng ASEAN thành khu vực hòa bình , ổn định.
B. Xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh
C. Xây dựng ASEAN thành khu vực chiến lược về kinh tế, chính trị, quân sự
D. Xây dựng ASEAN thành khu vực chỉ mang tính chất chiến lược về
 
Gửi ý kiến