Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Giáo án Hình học 6 học kỳ I

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Ngô Quốc Hưng
Ngày gửi: 09h:17' 21-04-2008
Dung lượng: 427.5 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người

Tuần 1.
Ngày soạn :01.9.07.
Ngày giảng:

Chương I : đoạn thẳng
Tiết 1.Đ1. điểm . đường thẳngA.Mục Tiêu
Học sinh nắm được hình ảnh của điểm và đường thẳng. Học sinh hiểu được quan hệ điểm thuộc đường thẳng và điểm không thuộc đường thẳng.
Học sinh biết vẽ điểm, đường thẳng,đặt tên điểm, tên đường thẳng,ký hiệu điểm, kí hiệu đường thẳng ,sử dụng kí hiệu (, (.
Rèn cho HS tính cẩn thận, trung thực.
B.Chuẩn bị
GV: Phấn màu, thước thẳng, bảng phụ.
HS: Thước thẳng.

C.Tiến trình dạy học
I.ổn định tổ chức:
6A: 6B: 6C:
II.Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra sách vở,đồ dùng học tập của học sinh.

III.Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1.

GV vẽ 1 điểm lên bảng và đặt tên cho HS quan sát rồi giới thiệu:
- Cách đặt tên cho điểm.
GV cho HS quan sát hình 1 rồi hỏi số điểm có trên hình.
GV lấy thêm 1 số VD thực tế trong lớp, trường.
GV : Bất cứ hình nào cũng là tập hợp của các điểm.
GV: 1 điểm có là 1 hình không?
Hoạt động 2.

+ GV giới thiệu: sợi chỉ căng thẳng cho ta hình ảnh của đường thẳng.GV: Để vẽ đường thẳng ta dùng dụng cụ gì?
GV: Giới thiệu cách đặt tên cho đường thẳng là dùng chữ cái trong thường (a;b;c;m;…).
1.Điểm

A . . B
M .


HS nghe GV giới thiệu


HS lên bảng vẽ 1 số điểm và đặt tên.
HS trả lời câu hỏi.( có).

2. Đường thẳng

HS nghe GV giới thiệu rồi lấy VD về đường thẳng.HS trả lời câu hỏi.(Thước thẳng và bút)


Hoạt động 3.

+ GV: - Điểm A thuộc đường thẳng d ta kí hiệu là: A ( d.
- Điểm B không thuộc đường thẳng d ta kí hiệu là: B ( d.HS thực hiện ? (SGK- 104)


3. Điểm thuộc đường thẳng - Điểm không thuộc đường thẳng.HS lên bảng vẽ 1 số đường thẳng và đặt tên.

d A

. B

HS ghi theo hướng dẫn của GV.
HS chuẩn bị rồi lên bảng chữa
IV.Củng cố:

Cách đặt tên cho điểm?
Cách đặt tên cho đường thẳng ?
Yêu cầu HS làm BT 1; 2; 3 (SGK - 104) tại lớp theo nhóm.
GV chấm điểm bài của 3 nhóm nhanh nhất.
- Cá nhân HS trả lời.

HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV.


V.Hướng dẫn về nhà:
+ Học kỹ bài theo SGK và vở ghi.
+ Làm BT 4 , 5 , 6 , 7 (SGK- 105).
+ Đọc trước bài sau : Ba điểm thẳng hàng.
.................................................................................................................


Tuần 2.
Ngày soạn : 05.9.07.
Ngày giảng:

Tiết 2. Đ2. ba điểm thẳng hàngA.Mục Tiêu
Học sinh hiểu được 3 điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm.
Học sinh biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng.Biết sử dụng các thuật ngữ: nằm cùng phía, nằm khác phía, nằm giữa.
Có ý thức sử dụng thước thẳng để vẽ và kiểm tra ba điểm thẳng hàng cẩn thận, chính xác.

B.Chuẩn bị:
GV: Phấn màu, thước thẳng, bảng phụ.
HS: Thước thẳng.
C.Tiến trình dạy học:

I.ổn định tổ chức:
6A: 6B: 6C:

II.Kiểm tra bài cũ:

Yêu cầu HS làm bài tập sau:

Vẽ điểm M và đường thẳng b.

Vẽ đường thẳng a, điểm A sao cho:
M ( a, A(b, A(a.

c) Vẽ điểm N ( a; N(b.

d) Nhận xét về vị trí của 3 điểm M,A,N?
GV gọi lần lượt 4 HS lên bảng làm 4 phần.

HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.

GV chuẩn hóa và cho điểm HS.


HS đọc đề bài, suy nghĩ làm bài vào vở.

HS lên bảng theo sự chỉ định của GV.

III.Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động 1.

+ GV: Khi 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng ta nói ba điểm đó thẳng hàng.

+ GV: Khi 3 điểm A, B, C không cùng nằm trên bất kì một đường thẳng nào ta nói ba điểm đó không thẳng hàng.
Hoạt động 2.
GV: Với 3 điểm thẳng hàng như hình 9:
+ Điểm A nằm về phía bên phải hay bên trái của điểm B?
+ Điểm C nằm về phía bên phải hay bên trái của điểm B?
Khi đó người ta nói hai điểm A và C nằm cùng phía đối với điểm B.
+ Nhận xét về vị trí của hai điểm C và B đối với điểm A?
+ Nhận xét về vị trí của hai điểm A và B đối với điểm C?
+ Nhận xét về vị trí của điểm C đối với hai điểm A và B?
Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét (SGK-106).
Hoạt động của trò
1. Thế nào ba điểm thẳng hàng?
HS nghe GV giới thiệu

HS lên bảng vẽ 3 điểm thẳng hàng.


HS lên bảng vẽ 3 điểm không thẳng hàng.

2.Quan hệ giữa ba điểm thẳng hàngHS trả lời câu hỏi?

HS ghi bài.HS nêu nhận xét.Học sinh rút ra nhận xét (SGK-106).IV.Củng cố:
+ GV cho học sinh làm tại lớp bài 8; 9 (SGK-106).

Bài 8: Ba điểm A,M,N thẳng hàng.
Bài 9:
(B,D,C) ; (B, E, A) ;(D, E, G).
(B, D,E): (G,E,A).

V.Hướng dẫn về nhà:
+ Học bài theo SGK và vở ghi.
+ BTVN : 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 (SGK-107).
HD BT 14 (SGK - 107): Trồng theo hình sao.

-------------------------------------------------------Tuần 3.
Ngày soạn: 18.9.07.
Ngày giảng:
Tiết 3. Đ3. Đường thẳng đi qua hai điểm
A.Mục Tiêu
Học sinh hiểu hiểu có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Lưu ý HS có vô số đường không thẳng đi qua hai điểm.
Học sinh biết vẽ đường thẳng đi qua hai điểm, đường thẳng cắt nhau, song song.
Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác.
B.Chuẩn bị
GV: Phấn màu, thước thẳng, bảng phụ.
HS: Thước thẳng.
C.Tiến trình dạy học
I.ổn định tổ chức:
6A: 6B: 6C:

II.Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Khi nào 3 điểm A, B, C thẳng hàng, không thẳng hàng?
Cho điểm A, vẽ đường thẳng đi qua A. Vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua A?
Cho điểm B khác A, vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có bao nhiêu đường thẳng qua A, B? Hãy mô tả lại cách vẽ?
Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét?
1 HS lên bảng trả lời và vẽ, cả lớp làm ra nháp.HS nhận xét cách vẽ và câu trả lời của bạn.


III.Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1.

+ GV yêu cầu HS đọc cách vẽ đường thẳng trong SGK.
+ GV gọi 1 HS lên bảng vẽ, yêu cầu cả lớp vẽ vào vở
b) Nhận xét: SGK
1. Vẽ đường thẳng:
a) Vẽ đường thẳng: SGK
HS đọc SGK

1 HS lên bảng vẽ, dưới lớp cùng vẽ

HS nêu nhận xét (Phần in đậm SGK)

Hoạt động 2.
+ GV: yêu cầu HS đọc nội dung mục 2 (SGK-108).
- Có những cách đặt tên nào cho đường thẳng?
+ GV yêu cầu HS làm ? SGK
2. Tên đường thẳng.

HS đọc nội dung trong SGK

HS nêu 3 cách đặt tên như trong SGK
HS đứng tại chỗ trả lời ?:
AB;CB;AC;BC;BA;CA.

Hoạt động 3
+ GV: Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng AB, AC. Hai đường thẳng này có đặc điểm gì?
+ GV: Hai đường thẳng AB, AC có 1 điểm chung duy nhất A. Ta nói chúng cắt nhau và A là giao điểm
+ Có xảy ra trường hợp hai đường thẳng có vô số điểm chung? Ta có khái niệm 2 đường thẳng trùng nhau.(AB và CB ở hình 18 trùng nhau)
+ GV: 2 đường thẳng không có điểm chung gọi là 2 đường thẳng song song.(a và b song song với nhau)


+ GV yêu cầu HS đọc phần chú ý trong SGK
3. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song.

1 HS lên bảng (cả lớp cùng làm)
* Hai đường thẳng cắt nhau

B.
A

. C


* Hai đường thẳng trùng nhau

A B C

* Hai đường thẳng song song

a

b

HS đọc chú ý(SGK-109).


IV.Củng cố

+ GV: cho học sinh làm tại lớp bài 15; 16; 17.(SGK)

HS hoạt động theo nhóm làm bài tập rồi lên bảng chữa.
V.Hướng dẫn về nhà:
+ Học bài theo SGK và vở ghi.
+ BTVN: 18;19;20;21(SGK-109;110).
+ Đọc kỹ trước bài thực hành trang 110
(Mỗi tổ chuẩn bị 3 cọc tiêu, 1 dây dọi, 1 búa )
-------------------------------------------------------
Tuần 5.
Ngày soạn: 24.9.07.
Ngày giảng:
Tiết 4. Đ4. Thực hành : Trồng cây thẳng hàng
A.Mục Tiêu:
Củng cố kháI niệm ba điểm thẳng hàng.
Học sinh biết trồng cây hoặc chôn các cọc thẳng hàng với nhau dựa trên khái niệm ba điểm thẳng hàng.
Rèn cho học sinh tính cẩn thận, chính xác.
B.Chuẩn bị
GV: 3 cọc tiêu, 1 dây dọi, 1 búa đóng cọc.
HS: Mỗi nhóm thực hành chuẩn bị: 3 cọc tiêu,1 búa đóng cọc, 1 dây dọi,
C.Tiến trình dạy học:
I.ổn định tổ chức:
6A: 6B: 6C:

II.Kiểm tra bài cũ:
(Kiểm tra sự chuẩn bị của HS)

III.Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Hoạt động 1.
+ GV thông báo 2 nhiệm vụ như trong mục 1(SGK-110)

* Khi đã có những dụng cụ trong tay chúng ta cần tiến hành làm như thế nào?
1. Thông báo nhiệm vụ:

2 HS nhắc lại nhiệm vụ phải làm:
- Chôn các cọc hàng rào nằm giữa hai cột mốc A và B.

- Đào hố trồng cây thẳng hàng với hai cây A và B đã có bên lề đường.

Học sinh nêu hướng làm.


Hoạt động 2.


+ GV: yêu cầu HS đọc nội dung mục 3 SGK(Tr110).
+ GV nhắc lại các bước làm như trong SGK và làm mẫu trước lớp
II. Hướng dẫn cách làm.


HS đọc nội dung trong SGK

HS chú ý lắng nghe và ghi bài

HS nhắc lại cách làm


Hoạt động 3.GV quan sát các nhóm HS thực hành, nhắc nhở, điều chỉnh khi cần thiết
3.Thực hành.

Các nhóm tiến hành các bước thực hành:

- Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

- Mỗi nhóm HS ghi lại biên bản thực hành
No_avatar
Giúp tôi với! Thưa các đồng nghiệp. Tôi là GV Toán, tôi vừa được phân công viết một bài văn với chủ đề là "Ảnh hưởng của giáo dục tạo cơ hội cho trẻ em nghèo có cuộc sống tốt hơn". Tôi không viết được thành bài văn, chỉ có thể ghạch đầu dòng và viết được ít lắm. Xin được sự giúp đỡ của các thầy cô . Nhất là các thầy cô dạy văn. Mong nhận được sự giúp đỡ sớm nhất. Chiều mai tôi phải nộp rồi. Tôi thấy chủ đề này sâu và rộng quá.
Avatar
bạn thử vào trang google.com.vn và đánh vào đó những gì bạn cần xem, mình nghĩ có rất nhiều tư liệu mà bạn cần khai thác
No_avatar
Cám ơn bạn Trần Việt Hùng . Mình làm rồi. Muốn tham khảo thêm ý kiến cá nhân của các thầy cô nữa cơ.
Avatar

- Tên bài viết không rõ ràng . Đáng ra phải là : Tác dụng , vai trò của giáo dục....

No_avatar
Cám ơn bạn Phạm Hồng Dũng . Nhưng mình viết nguyên yêu cầu của LĐ đấy. Mình cũng vừa "dặn" xong bài này.Cảm thấy khó chịu lắm nhưng chẳng biết làm sao cho hơn. Trình độ viết văn chỉ có vậy.
No_avatar
Thầy có thể đưa các gạch đầu dòng lên không ạ?
No_avatar
Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn.
No_avatar
Thầy Trần Việt Hùng nhận được VIOLET chưa?
Avatar

Tôi nghĩ người yêu cầu bạn viết bài này không hiểu lắm về nội dung họ yêu cầu. Tuy nhiên yêu cầu thế nào mà chẳng viết được.

Theo tôi thì với nội dung này thì triển khai mấy ý sau:

- Vai trò của giáo dục nói chung với con người.

- Vai trò của giáo dục với thế hệ trẻ

- Vai trò đặc biệt của giáo dục với trẻ em nghèo

+ Trẻ em nghèo là đối tượng đặc biệt trong xã hội cần mọi sự quan tâm đặc biệt là giáo dục.

+ GD sẽ có tác dụng soi sáng và định hướng con đuờng đi cho trẻ em nghèo, giúp các em có niềm tin vào cuộc sống.

+ Xác định cho các em một tương lai rõ ràng và đúng đắn qua việc các em được giáo dục toàn diện.

- Thực trạng vấn đề trên trong xã hội ntn?

- Địa phương nơi bạn công tác ntn?

- Giải pháp là gì.

Chúc bạn thành công. Đây là ý kiến của cá nhân, bạn có thể tham khảo.

Rất mong được làm quen với dân Tự nhiên để dân văn được thêm mạnh mẽ. Thỉnh thoảng bạn thâm nhập vào lãnh địa Văn Chương cũng có nhiều cái thú vị đấy? Xin chào!

 
Gửi ý kiến