Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo án cả năm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương Lam
Ngày gửi: 08h:05' 19-05-2019
Dung lượng: 871.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người

Ngày soạn: 26/8/2017
Lớp
10C3
10C4

TiếtNgàyNgày dạy:BÀI 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG( tiết 1)
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức: sau khi học xong bài này học sinh có thể
-Giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống
- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vị cở bản tổ chức nên thế giới sống
2. Kỹ năng
- Kỹ năng làm việc đọc lập, kỹ năng phân tích nhận dạng
- Rèn luyện tư duy hệ thống và rèn luyện phương pháp tự học
3. Thái độ
- Chỉ ra được rằng thế giới sống rất đa dạng nhưng lại thống nhất.
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên
- Giáo án, tranh vẽ hình 1 SGK và những hình ảnh liên quan mà giáo viên hay học sinh sưu tầm được
Học sinh
-Xem trước bài mới tìm hiểu về thế giới sống và cập độ tổ chức của thế giới sống
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
Ổn đinh lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học
Kiểm tra bài cũ: không kiểm ta bài cũ
Bài mới:
Vào bài: Phân biệt sinh vật với vật vô sinh?
Môi trường sinh thái bao gồm hai phần - Phần vô sinh ( đất, nước, đá…)
Phần hữu sinh ( sinh vật, con người)
Tiêu chí để phân biệt vô sinh với hữu sinh ( sinh vật ) là chúng có hay không sự trao đổi chất với môi trường.
Vô sinh: không có sự trao đổi chất với môi trường ( phần không sống
Hữu sinh (sinh vật) có khả năng trao đổi chất với môi trường ( trao đổi không khí, có khả năng sinh sản và phát triển…) ( phần sống hay thế giới sống
( Vậy thế giới sống được tổ chức như thế nào và các cấp tổ chức của thế giớ sống bao gồm những gì? Để trả lời câu hỏi đó chúng ta cùng đi tìm hiểu bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Hoạt động 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bài

-Yêu cầu học sinh quan sát hình 1 SGK và nêu các cấp tổ chức của thế giới sống
-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi lệnh trong SGK trang 6: Giải thích các khai niêm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể, quần thể, quần và hệ sinh thái
- Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống?
- GV giải thích thêm. Các câp tổ chức còn lại là các cấp tổ chức trung gian.

- Đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật là gì?
- Tại sao tế bào lại là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi co thể sinh vật ?

Học sinh tham khảo SGK trả lời

HS suy nghĩ và có thể trả lời được:
+ Mô là tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định
+ Cơ quan: là tập hợp của nhiều mô khác nhau
+Hệ cơ quan: là tập hợp của nhiều cơ quan khác nhau cùng thực hiện một chức năng nhât định
+ Cơ thể: Được cấu tạo từ cáccơ quan và hệ cơ quan
+ Quần thể: là nhóm các cá thể cùng loài cùng sống trong một khoảng gian, tại một khoảng thời gian xác định và có khả năng giao phối để cho ra thế hệ mới.
+ Quần xã: gồm nhiều quân thể của các loài khác nhau cùng sống trong một vùng địa lý nhất định
+ Hệ sinh thái: bao gồm nhiều quần xã và môi trường sống của chúng tạo nên một thể thống nhất.
+ Tập hợp tất cả các hệ sinh thái trên trái đất và sinh cảnh của chúng, là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống.
HS: TB, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.
HS: Tế bào.
HS: Vì trong thang phân cấp của tổ chức sống tế bào có cấu trúc nhỏ nhất mà có khả năng thực hiện các chức năng sống một cách độc lập, đồng thời các hoạt động của các câp tổ chức cao hơn đều dựa trên nền tảng hoạt động của tế bào
I. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc chặt chẽ: Phân tử =>Bào quan => Tế bào => mô => cơ quan=> hệ cơ quan => cơ thể => quần thể => quần xã
 
Gửi ý kiến