Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DỀ THI THPT QG 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Quang Huy
Ngày gửi: 11h:55' 09-07-2019
Dung lượng: 788.4 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ THI ĐỊNH KÌ LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
TỔ TỔNG HỢP Môn: Lịch sử 12

Thời gian làm bài : 60 Phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 05 trang) (Đề có 40 câu)

Mã đề 101

Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................Câu 1: Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. cách mạng tư sản. B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.
C. cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ. D. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 2: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?
Chính quyền cách mạng non trẻ.
Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành.
Hơn 90% dân số không biết chữ.
Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá.
Câu 3: Yếu tố nào tạo thời cơ thuận lợi để Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu?
A. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. B. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.
C. Nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy . D. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
Câu 4: Sự kiện nào trực tiếp dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ vào ngày 19/12/1946?
Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng.
Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.
Nhân dân tự phát nổi dậy đánh Pháp.
Quân ta khiêu khích Pháp.
Câu 5: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX
quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản A. triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến.
họ thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản.
có sự hậu thuẫn đắc lực của giai cấp tư sản dân tộc.
khi bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.
Câu 6: Đối với việc bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?
Là điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.
Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam.
Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất đất nước.
Thể hiện quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và đi lên CNXH.
Câu 7: Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? A. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.
Tăng cường đẩy mạnh hợp tác với các nước khác.
Ứng dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật.
Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.
Câu 8: Điều kiện quan trọng để Nhật Bản có thể tiến hành được cải cách Minh Trị? A. Tầng lớp quý tộc có ưu thế chính trị lớn và có vai trò quyết định.
Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản.
Chế độ Mạc Phủ bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị nắm quyền.
Giai cấp tư sản ngày càng trưởng thành và có thế lực về kinh tế.
Câu 9: Ý nào dưới đây phản ánh không đúng về nội dung Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946) được kí kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp?
Việt Nam và Pháp đều ngừng bắn để tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đàm phán.
Pháp được phép đem 15.000 quân vào miền Bắc nước ta làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật thay cho quân Trung Hoa Dân quốc.
Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia tự do, có chính phủ và nghị viện riêng.
Việt Nam được Pháp công nhận là một quốc gia độc lập, có chính phủ, nghị viện riêng.
Câu 10: Tính chất cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 - 1949) là
A. cách mạng tư sản. B. chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. cách mạng dân tộc dân chủ.
Câu 11: Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986)?
Xu thế hòa hoãn Đông - Tây từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓