Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Đề thi học ki 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Thanh Hằng
Ngày gửi: 20h:21' 10-10-2015
Dung lượng: 543.1 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
the first term exam
Subject: Let’s learn English 2
Time: 40 minutes
School:
Full name: ............................................
Class: ...4.......

Listening
Reading and writing
Speaking
Total

Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
Q.10Part 1: Listening: (20 minutes)
* Question 1: Listen and number:

 


 


* Question 2: Listen and match:

 


 
* Question 3: Listen and write T(true) or F(false):
1. It’s big and nice. ___T____
2.These are our books. ________
3.This is our classroom. ________
4.They are on the bookshelf. ________
5. Those are our notebooks. ________

* Question 4: Listen and tick:

1. 2. A B A B3. 4.


A B A B

* Question 5: Listen and complete:

1. Science is her favourite subject.
2. I have E_______ on Friday.
3. _______ do you like Music?
4. There are f________ desks in my classroom.
5. Those _______ my notebooks.

Part 2: reading and writing: (15 minutes)

* Question 6: Look at the pictures and the letters. Wite the words.
1. 2. 
i d r b ( bird bfokhseol (_________

 
3. 4. 5.
nriya (_________ nigs ( _________ lbla ( _________

* Question 7: Select and circle the letter A, B or C:

1. Those are my________ .
A. a pencil B. pencil pencils
2. _________ do you have Art? – On Monday
A. What B. When C. How
3. What do you do ________Maths lessons?
A. on B. near C. during
4. During English lessons we learn to read and write ________ English.
A. on B. from C. in
5. I don’t like Maths because it is a ________ subject.
A. fine B. difficult C. interesting

* Question 8: Reorder the words to make sentences:

1. in/ birthday/ May/ Her/ is
( Her birthday is in May `
2. your/ birthday?/ When/ mother’s/ is

3. father/ not/ can/ play/ Her/ football.

4. and/ would/ I/ an/ like/ some/ apples./ orange

5. What/ like?/ you/ would


* Question 9: Read and answer the questions.

Trang is a student at Tan Linh primary school. There are thirty students in her class. Today she has Maths, English, Music and Science. She likes English the most because she wants to be an English teacher. She does not go to school on Saturday and Sunday.

1. Is Trang a student at Tan Linh primary school?
( Yes, she is
2. How many students are there in her class?

3. What subjects does she have today?

4. Why does she like English?

5. Does she go to school on Saturday and Sunday?
PART 3. SPEAKING (5 minutes)
1. Listen and repeat
What subjects do you like ?
I like Music and English.
2. Point, ask and anwer
Who is she?
Where is she from?
3. Listen and comment
T : Your mother is a farmer
Ss : Yes, she is.
T : Nam can dance.
Ss : No, he can’t.
4. Interview
-
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓