Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Trường
Ngày gửi: 15h:30' 05-01-2022
Dung lượng: 41.1 KB
Số lượt tải: 46
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 3:TỔ CHỨC RẼ NHÁNH VÀ LẶP

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
Kiến thức
Hiểu các khái niệm rẽ nhánh và lặp trong lập trình.
Biết thực hiện các câu lệnh rẽ nhánh và lặp của ngôn ngữ lập trình C++.
Bước đầu hình thành được kĩ năng lập trình có cấu trúc.
Kỹ năng
Có khả năng phân tích bài toán đơn giản để chọn kiểu cấu trúc điều khiển phù hợp từng thao tác.
Biết diễn đạt đúng các câu lệnh, soạn được chương trình giải các bài toán đơn giản áp dụng các loại cấu trúc điều khiển nêu trên.
Thái độ
Tiếp tục xây dựng lòng yêu thích giải toán bằng lập trình trên máy vi tính.
Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất cần thiết của người lập trình như: xem xét giải quyết vấn đề một cách cẩn thận, sáng tạo, … Điều này thể hiện trong suốt quá trình phân tích bài toán, lựa chọn dữ liệu, chọn cấu trúc điều khiển, viết chương trình, dịch, sửa lỗi, kiểm thử, cải tiến chương trình.
NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG
Giới thiệu các loại cấu trúc điều khiển trong lập trình cấu trúc là rẽ nhánh và lặp. Khái niệm bước đầu về lập trình có cấu trúc.
Giới thiệu câu lệnh rẽ nhánh if, if - else
Giới thiệu câu lệnh lặp for
Giới thiệu câu lệnhwhile
Sử dụng lệnh ghép { và } trong các câu lệnh cấu trúc.BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

MỤC TIÊU BÀI HỌC
Về kiến thức
Hiểu nhu cầu của cấu trúc rẽ nhánh trong biểu diễn thuật toán;
Hiểu câu lệnh rẽ nhánh (dạng thiếu và dạng đủ);
Hiểu cách sử dụng câu lệnh ghép.
Về kỹ năng
Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản;
Viết được các lệnh rẽ nhánh khuyết, rẽ nhánh đầy đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản.
Về thái độ
Có ý thức cố gắng xây dựng thuật toán cho bài toán và sử dụng ngôn ngữ C++ mô tả thuật toán trong giai đoạn bắt đầu làm quen lập trình ứng dụng.
Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh
Năng lực tự học;
Năng lực hợp tác (trao đổi, thảo luận, giao tiếp).
THIẾT BỊ, HỌC LIỆU
Chuẩn bị của giáo viên
Kế hoạch bài dạy;
Tài liệu TIN HỌC 11.
Chuẩn bị của học sinh
Tài liệu TIN HỌC 11;
Tập bài tập.
NỘI DUNG BÀI HỌC
Câu lệnh if
Câu lệnh if … else …

IV. TIẾN TRÌNH SƯ PHẠM
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – Gợi ý HS tình huống giải quyết
Mục tiêu: HS nhận diện các trường hợp lựa chọn kết quả theo điều kiện diễn ra trong cuộc sống.
Phương thức: HS suy nghĩ tình huống do GV gợi ý, HS thảo luận tìm cách giải quyết tình huống do GV đặt ra. GV hướng suy nghĩ của HS đến kiến thức đúng, chính xác (hoạt động phát triển năng lực hợp tác giải quyết tình huống).
Nội dung: Tình huống GV đặt ra cho HS.
Sản phẩm: Không có.
Kiểm tra đánh giá: Không có.
Dự kiến hoạt động: Không có
Thời lượng: 5 phút
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

( GV đưa ra tình huống: thực tiễn minh họa cho tổ chức rẽ nhánh:
Nếu tối nay trời mưa thì ở nhà.
Nếu tối nay trời mưa thì ở nhà ngược lại đi xem phim.
(Yêu cầu HS tìm thêm một số ví dụ tương tự.
(Dẫn nhập giải quyết tình huống thông qua kiến thức mới:Trong cuộc sống chúng ta thường gặp những tình huống lúc đúng, lúc sai. Có nhiều vấn đề mà cách giải quyết lại phải căn cứ bằng điều kiện:
Nếu điều kiện đúng thì giải quyết cách này.
Nếu điều kiện sai thì giải quyết cách khác.
Vậy những tình huống này chúng ta có diễn đạt được bằng thuật toán được không?
Trong ngôn ngữ C++ có cấu trúc câu lệnh nào mô tả cho thuật toán này không?
Vậy tình huống đặt ra cho chúng ta là tìm hiểu cấu trúc rẽ nhánh để mô tả thuật toán:
Nếu ... thì ... ;
Nếu ... thì ... ngược lại ... ;

HS chú ý theo dõi các dẫn dắt và ví dụ của giáo viên để suy nghĩ tìm ví dụ tương tự.

HS sẽ thảo luận và trình bày ví dụ.

HS xác nhận có.

Cấu trúc rẽ nhánh


HOẠT ĐỘNG 2: KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI – Câu lệnh if và if – else
Mục tiêu: HS hiểu cách mô tả thuật toán: Nếu…thì…; hoặc Nếu…thì…ngược lại…; bằng câu lệnh rẽ nhánh if … và
 
Gửi ý kiến