Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bồi dưỡng thường xuyên module 28

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Ánh Dương
Ngày gửi: 22h:19' 05-03-2017
Dung lượng: 15.5 KB
Số lượt tải: 2328
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NINH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Module 28: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG THCS
Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Họ và tên: Phạm Thị Thành
Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên
Nội dung
Nội dung 1: Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS
Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường là quan trọng và cần thiết, bởi kế hoạch giúp hiện thực hóa mục tiêu giáo dục của nhà trường là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, giúp cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường biết được các hoạt động giáo dục cần phải thực hiện trong năm, giúp việc kiểm tra đánh giá các hoạt động giáo dục một cách nhanh chóng và chính xác.
Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường giúp giáo viên xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Từ đó đề ra các biện pháp, huy động nguồn lực một cách tối ưu cho các hoạt động giáo dục. Kế hoạch làm giảm bớt những hành động tùy tiện, tự phát, vô tổ chức và dễ đi chệch hướng mục tiêu.
Kế hoạch hoạt động giáo dục đóng vai trò như kim chỉ nam cho mọi hoạt động của một tập thể lớp.
Là cơ sở cho việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
Những hậu quả khi người giáo viên không coi trọng việc xây dung kế hoạch hoạt động giáo dục
Lúng túng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.
Thực hiện không đầy đủ, không chuyên nghiệp và toàn diện các nội dung giáo dục trong nhà trường nhằm phát triển toàn diện nhân cách học sinh.
Không có căn cứ để kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động sư phạm của người giáo viên, do đó, không tạo ra động lực thúc đẩy người giáo viên phấn đấu rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm.
Nội dung 2: Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
Hiểu và có kỹ năng thiết kế mục tiêu các nội dung và sử dụng thành thạo các phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh là một yêu cầu quan trọng với ban giám hiệu nhà trường. Qua các hoạt động này trước hết các kết quả phải đạt được các công việc cần thiết, các cách thức tiến hành, các cách thức xây dựng giáo dục phù hợp với đặc diểm tâm lý học sinh THCS.
Xác định các mục tiêu của việc xây dựng kẽ hoạch hoạt động giáo dục học sinh THCS.
Thiết kế các mục tiêu của kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh
Các loại mục tiêu trong kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh. Mục tiêu diễn đạt định tính. Các chỉ tiêu và các danh hiệu phấn đấu.
Cách viết mục tiêu trong kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh.
Các căn cứ để thiết kế mục tiêu của kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh
Kế hoạch giáo dục trong năm học của nhà trường.
Đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm.
Năng lực, sở trường của người giáo viên.
Nội dung giáo dục cho học sinh.
Loại kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh.
Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường.
Điều kiện kinh tế, văn hóa, lễ hội của địa phương nơi nhà trường hoạt động.
Ý nghĩa của các mục tiêu trong kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh
Định hướng và chỉ đạo việc thiết kế các nội dung hoạt động, phương thức và nguồn lực tham gia thực hiện.
Là công cụ đánh giá kết quả xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường.
Các nội dung trong kế hoạch hoạt động giáo dục
Kế hoạch hoạt động giáo dục là chương trinh hành động trong tương lai hướng vào việc thực hiện một mục tiêu giáo dục nhất định, được cụ thể hoá bởi các nội dung công việc, thời gian, phuơng thức thực hiện và các nguồn lực. Do đó, các nội dung chính trong một bản kế hoạch bao gồm:
Xác định mục tiêu (Làm gì? - What)
Xây dựng nội dung (Ai làm? - Who)
Lụa chọn phuơng thúc (Làm như thế nào? - How)
Thời gian (Khi nào làm?- When)
Địa điểm (Làm ở đâu? - Where)
Kiểm tra, đánh giá kết quả thựchìện kế hoach hoat động (Ched1- Control)
Các căn cứ để xác định các nội dung trong kế hoạch hoạt động giáo dục
Loại kế hoạch hoạt động giáo dục.
Đặc điểm tình hình của họ c sinh lớp chủ nhiệm.
Kế hoạch năm học
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓