Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

BÀI THU HOACH CUÓI KHOA MODUNL 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Vinh
Ngày gửi: 08h:44' 04-04-2021
Dung lượng: 41.9 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ : ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỶ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỶ X
BƯỚC 1: YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
- Trình bày sơ lược vị trí địa lý khu vực Đông Nam Á.
- Trình bày được quá trình xuất hiện các vương quốc cổ ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ VII.
- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỷ VII đến thế kỷ X ở Đông Nam Á.
- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỷ X.
BƯỚC 2: PHÂN TÍCH VÀ MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Yêu cầu cần đạt
Mức độ biểu hiện

- Học sinh trình bày được sơ lược về vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á.
- Mức độ 1: Xác định được vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á.
- Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng đúng chỉ bản đồ.

- Trình bày được sự xuất hiện của các Vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Trình bày được sự hình thành và phát triển ban đầu của các Vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ VII – X.
- Mức độ 1: Kể được tên các Vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Mức độ 2: Trình bày được sự hình thành và phát triển ban đầu của các Vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ VII – X.

- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á.
- Vận dụng kiến thức liên hệ thực tế về giao lưu thương mại và văn hóa ở khu vực Đông Nam Á hiện nay.

- Mức độ 1: Nêu được quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á.
- Mức độ 2: Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á.
- Mức độ 3: Vận dụng được kiến thức liên hệ thực tế về giao lưu thương mại và văn hóa ở khu vực Đông Nam Á hiện nay.


BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ PHÙ HỢP VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
Hoạt động học
Yêu cầu cần đạt


Mức độ biểu hiện
PP,KTDH
Kiểm tra đánh giá

Phương pháp
Công cụ

Xác định vấn đề

KHỞI ĐỘNG
- Tổ chức trò chơi, tạo hứng thú kết nối vào bài học.
- Thực hiện tốt trò chơi khởi động
Phương pháp trò chơi
- Quan sát
- Hỏi đáp
- Câu hỏi


Hình thành kiến thức

Hoạt động 1
Du lịch Đông Nam Á
- Học sinh trình bày được sơ lược về vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á.
- Tự đọc tài liệu tại nhà, thực hành các nhiệm vụ giáo viên yêu cầu.
- Mức độ 1: Xác định được vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á.
- Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng đúng chỉ bản đồ.
PP trực quan

- Quan sát
- Hỏi đáp
- Câu hỏi


Hoạt động 2
Tìm hiểu các vương quốc cổ Đông Nam Á
- Trình bày được quá trình xuất hiện của các Vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Mức độ 1: Kể được tên các Vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Mức độ 2: Trình bày được sự hình thành và phát triển ban đầu của các Vương quốc phong kiến Đông Nam Á.
- Kỹ thuật động não

- PP nêu và giải quyết vấn đề
- Hỏi đáp


- Sản phẩm học tập
- Câu hỏi


- Bài tập 1 phút

Hoạt động 3
Tìm hiểu Đông Nam Á từ thế kỷ VII đến thế kỷ X.
- Biết được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến.
- Mức độ 1: Kể được tên các Vương quốc cổ ở Đông Nam Á.
- Mức độ 2: Trình bày được sự hình thành và phát triển ban đầu của các Vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ VII – X.
- Kỹ thuật khăn trải bản- Phương pháp trạm.
- Quan sát
- Sản phẩm học tập
- Bài tập
- thang đo.
- Bảng kiểm

Hoạt động 4
Giao lưu thương mại và văn hóa
- Phân tích được tác động chính của hoạt động giao lưu thương mại và văn hóa.
- Vận dụng kiến thức để liên hệ thực tiễn
- Mức độ 1: Nêu
 
Gửi ý kiến