THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 6224328
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5875175
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3557824
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3240300
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3156684
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2907250
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2804388
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2727331