THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5781149
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5450922
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3392639
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185574
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3137974
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684535
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624461
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2462949