THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5854998
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5832010
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3472500
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3206104
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3143987
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2704698
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2631198
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2556359