THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5963519
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5851583
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3499763
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3222031
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3149045
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2716711
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2637263
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2633907