Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Tấn Bá
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/bangocdong109
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Ngọc Đông 1
Quận/huyện Huyện Mỹ Xuyên
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Xác thực bởi Lê Minh Tôn, Nguyễn Thanh Đạo
Đã đưa lên 1735 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2430 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 314231 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này