Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Văn Bảo Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Chí Hữu
Quận/huyện Thị xã Bến Tre
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lưu Khải Sang, Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 528 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 109 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này