Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Đình Truyền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Quỳnh Nhai
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Phạm Quang Huy, Nguyên Thi Oanh
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 21 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 192 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này