Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đỗ Huỳnh Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ia Ly
Quận/huyện Huyện Chư Păh
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 616 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này