Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lâm Quang Thịnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lamquangthinh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Nam
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Lâm Quang Thịnh, Hoàng Ngọc Cảnh
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1335 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7351 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này