Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Đào
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Bình
Quận/huyện Huyện Tân Biên
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên THCS
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 79 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này