Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Công Thiết
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trạm y tế Nhân Thắng
Quận/huyện Huyện Gia Bình
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 379 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5953 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này