Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuhuong647201
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngọc Tảo
Quận/huyện Huyện Phúc Thọ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3, Tin học
Xác thực bởi Hoàng Thanh Tâm, Kiều Vũ Sơn
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 422 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 149 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này