Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Nho Duyệt
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị PGD Quế Sơn
Quận/huyện Huyện Quế Sơn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Nguyễn Mậu Hối, Nguyễn Văn Tín
Đã đưa lên 70 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1178 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32292 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này