Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Thu Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuhuong792009
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Huyện Đak Pơ
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu chiến sĩ thi đua
Xác thực bởi Ngọc Mai, Vũ Thị Thu Hương
Đã đưa lên 26 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1879 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4112 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này