Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Minh Thành
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhthanhk15
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phong Phú
Quận/huyện Huyện Tân Lạc
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Tống Hoàng Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Hùng
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2504 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4476 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này