Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Thường Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu giáo viên giỏi Huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1028 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2961 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này