Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trương Vệ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ea Bung
Quận/huyện Huyện Ea Súp
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Tràn Văn Thỏa, Nguyễn Văn Quân
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 185 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4504 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này