Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Mỹ Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 2
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Phạm Thị Kim Phúc, Lê Xuân Trọng
Đã đưa lên 50 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 598 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16691 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này