Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Ngọc Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thiên Lộc
Quận/huyện Huyện Can Lộc
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Trần Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Duy Tuân
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 124 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2701 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này