Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Việt
Giới tính Nam
Website https://vietanh7789.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hoa
Quận/huyện Huyện Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Công nghệ
Xác thực bởi Lê Minh Vỹ, Lê Minh Vỹ
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 877 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17576 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này