Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nông Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Triệu Nguyên
Quận/huyện Huyện Nguyên Bình
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 210 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này