Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ánh Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vạn Ninh
Quận/huyện Thành phố Móng Cái
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Lê Văn Tiệp, Vũ Ngọc Chuyên
Đã đưa lên 37 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4444 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3043 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này