Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Gia An 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Hoàng Văn Cường, Thái Bá Tuấn
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 130 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16848 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này