Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan The Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Phantheanh79
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Mường Cai
Quận/huyện Huyện Sông Mã
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu
Xác thực bởi Hoàng Nam, Trần Văn Hưng
Đã đưa lên 523 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 819 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41463 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này