Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hữu Bường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buongly
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hướng Hoá
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Quang Nhân
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 534 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2253 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này