Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nông Trường Phúc Do
Quận/huyện Huyện Cẩm Thủy
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Hoan, Quang Luc
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 595 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này