Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Xuân 2
Quận/huyện Huyện Núi Thành
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Song
Đã đưa lên 66 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3071 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 29223 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này