Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Châu Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đầm Dơi
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1076 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 121 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này