Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Hệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đoàn Xá
Quận/huyện Huyện Kiến Thụy
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 2
Giới thiệu Giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua Cơ sở
Xác thực bởi Đỗ Văn Đa, Đào Thi Biển
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 842 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này