Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Khanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Hữu 1
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Minh Tuấn, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 239 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 265 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này