Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lô Văn Cầu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
Quận/huyện Huyện Quế Phong
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Nguyễn Bỉnh Hướng, Nguyễn Thế Cầm
Đã đưa lên 65 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 198 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6066 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này