Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Trung Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cách Linh
Quận/huyện Huyện Phục Hòa
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu KHÔNG
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1794 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1076 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này