Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tào Gia Lượng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/gialuong1960
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Hưng
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 5
Xác thực bởi Thái Thị Minh Thi, Đỗ Thị Kim Hoa
Đã đưa lên 55 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57115 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này